Familypedia
Advertisement

Portaal voor genealogisch onderzoek in Nederland

Dutch portal for genealogical research

Welkom op dit Nederlandse onderzoek-portaal! Hier kan men vinden wat er hier allemaal gebeurt; iedereen kan discussies lezen of eraan deelnemen, meewerken aan een project, mededelingen plaatsen, anderen uitnodigen om mee te werken en zien wat er nog moet worden gedaan.
Veel plezier!

NL roodwitblauw.gif


Discussieforum
Discussion Forum

Het Nederlandse discussieforum is bedoeld om alles met elkaar te bespreken, tenzij dat het betrekking heeft op slechts één enkele pagina. Is er een vraag of opmerking over een specifieke persoon of familie, laat dan op die betrokken pagina een bericht achter.

klik hier:Forum (Nederlands)
datum- en plaatsenconventies
Date and Place Conventions
  • Datum: dag, maand, jaar. (voorbeeld: 19 mrt 1874)
  • Plaats (voor Nederland): dorp, gemeente, provincie, Nederland (voorbeeld: Sloten, Amsterdam, NoordHolland, Nederland)
Richtlijnen voor het benoemen van bronnenpagina's
Source Page Title Conventions
  • Geographisch georienteerde bronnen: Plaats. Titel (volgorde: land, provincie, gemeente, stad)
Bron:Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam. Registers van de Burgerlijke Stand
  • Boeken: Auteurs achternaam, Auteurs voornaam. Titel (alleen de eerste auteur naam en geen ondertitels). Voorbeeld
Bron:Beenakker, A.J.M. Breda in de eerste storm van de opstand
Bron:Luykx, Theo. Geschiedenis van Nederland en België
raadpleeg in twijfelgevallen voor titelbeschrijvingen de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
  • Tijdschriften: Naam van het tijdschrift
Gens Nostra
  • Kranten: Plaats. Titel (volgorde: land, provincie, gemeente, stad)
Bron Nederland, Friesland, Leeuwarden. Leeuwarder Courant
  • Websites met waardevolle inhoud die niet vallen onder bovenstaande categorieen: Titel van de website home page
Regionale archieven
Regional Archives
  • Veel archieven en informatie zijn hier te vinden.
Onderzoekslinks
Research Links
Meer over Familypedia en Wiki
Hulp gevraagd
Helping Out

Vrijwilligers kunnen op allerlei manieren meehelpen. Wij vragen met name personen, die willen helpen, de Engelse teksten te vertalen naar het Nederlands, zodat Familypedia ook voor Nederlanders een volwaardige genealogie site gaat worden.


{{{left-content}}}

{{{right-content}}}

Advertisement