Nils Erik Höglund (1791-1838)

Swedish Ecclesiastical biography[edit | edit source]

"Nils Erik Höglund (1836-38), f. 20 juni 1791 i Dal; son till dåv. sockenpred. därst., sederm. komm. i Sundsvall Nils Höglund. Stud. i Ups. ht. 1812, prästv. 20 nov. 1814 till komm.adj. i Ullånger och Vibyggerå, v. komm. i Arnäs 13 mars 1816, past.adj. i Bygdeå 8 apr. 1818 och där tf. pastor 5 mars 1819-1 maj 1822, därefter v. komm. i Umeå landsförs. till 1 maj 1823, interimspred. i Säfvar 1823-27. Komm. i Bygdeå 23 maj 1827. Sökte sig till hembygden och utnämndes till sockenpred. i Dal maj 1834, tilltr. 1 maj 1835, samt blef komm. i Ytterlännäs i nov. 1835, tilltr. maj 1836. På grund af sjuklighet fick han redan TORSÅKER 165 i juni 1837 till adj. företrädarens broder Carl Grafström.¹ Afled i lungsot 19 apr. 1838. G. m. Anna Magdalena Genberg, f. 1798, dotter af prosten d:r Jonas Genberg i Bygdeå. Hon afled i Ytterlännäs 28/4 1860, på dagen 62 år g. Barn: Maria Elisabeth, f. 8/1 1825, lefde 1842; Magdalena (Malla) Erika, f. 25/7 1826, g. 27/12 1850 m. inspekt. på Forsse bruk Joh. Reinh. Lilo; Nils Jonas, f. 15/7 1830, styrman, omkom under sjötjänst genom vådlig händelse i Cadiz 23/3 1857."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.