descendants

Four or more generations of descendants of Gytha of Wessex (1053-1098) if they are properly linked:
1. Gytha of Wessex (1053-1098)

2. Mstislav I Vladimirovich of Kiev (1076-1132)
3. Vsevolod Mstislavich of Pskov (c1095-1138)
4. Ivan Vsevolodovich of Novgorod (1124-1128)
4. Verkhuslava Vsevolodovna of Novgorod (1125-1162)
4. Vladimir Vsevolodovich of Novgorod (c1126-c1141)
4. Anna Vsevolodovna (1127-1128)
4. Mstislav Vsevolodovich (1128-1168)
3. Izyaslav II Mstislavich of Kiev (c1097-1154)
4. Mstislav II Izyaslavich of Kiev (c1125-1170)
5. Roman Mstislavich of Halych (c1152-1205) ... (more)
5. Vsevolod Mstislavich of Volhynia (c1155-1196) ... (more)
5. Vladimir Mstislavich of Cherven (c1158-1170) ... (more)
5. Svyatoslav Mstislavich of Brest (c1148-1182) ... (more)
4. daughter of Izyaslav II Mstislavich of Kiev (c1126-c1180)
5. Vasili Rogvolodovich (c1130-c1190) ... (more)
5. Rostislav Rogvolodovich of Polotsk (c1135-c1200) ... (more)
4. Yaroslav II Izyaslavich of Kiev (c1127-c1180)
5. Ingvar Yaroslavich of Kiev (c1147-1220) ... (more)
5. Mstislav Yaroslavich Nemoy (c1149-c1226) ... (more)
5. Vsevolod Yaroslavich of Lutsk (c1150-c1212) ... (more)
5. Izyaslav Yaroslavich of Shumsk (c1155-1195) ... (more)
4. Yaropolk Izyaslavich of Shumsk (c1129-1168)
5. Vasilko Yaropolkovich (c1125-1182) ... (more)
4. Evdokiya Izyaslavna of Kiev (c1131-c1187)
3. Ingeborg Mstislavna of Kiev (c1100-c1145)
4. Margaret of Denmark c1117-c1165
4. Christine of Denmark (1118-c1170)
4. Catherine of Denmark (c1125-c1175)
4. Valdemar I of Denmark (1131-1182)
5. Knud VI of Denmark (1163-1202) ... (more)
5. Valdemar II of Denmark (1170-1241) ... (more)
5. Sophia of Denmark (1159-1208) ... (more)
5. Maria of Denmark (c1165-) ... (more)
5. Margaret of Denmark (c1167-) ... (more)
5. Richeza of Denmark (c1180-1220) ... (more)
5. Helen of Denmark (c1174-1233) ... (more)
5. Ingeborg of Denmark (1175-1236) ... (more)
5. Christopher of Jutland (1150-1173) ... (more)
3. Evpraksiya Mstislavna of Kiev (c1102-c1135)
4. Maria Komnenos (1129-c1150)
3. Malmfred Mstislavna of Kiev (c1105-c1140)
3. Maria Mstislavna of Kiev (c1108-c1155)
4. Svyatoslav III Vsevolodovich of Kiev (c1123-1194)
5. Oleg Svyatoslavich of Starodub (1147-1204) ... (more)
5. Vsevolod IV Svyatoslavich of Kiev (c1157-1212) ... (more)
5. Vladimir Svyatoslavich of Novgorod (c1158-1200) ... (more)
5. Gleb Svyatoslavich of Chernigov (c1160-1217) ... (more)
5. Mstislav Svyatoslavich of Chernigov (c1162-1223) ... (more)
5. Daughter of Kiev ... (more)
5. Boleslava Svyatoslavna of Kiev (c1165-c1220) ... (more)
5. Daughter of Kiev ... (more)
4. Yaroslav Vsevolodovich of Chernigov (1139-1198)
5. NN Yaroslavna of Chernigov (c1163-c1220) ... (more)
5. Rostislav Yaroslavich of Snovsk (1171-c1215) ... (more)
5. Yaropolk Yaroslavich of Novgorod (c1175-c1215) ... (more)
4. Anna Vsevolodovna of Chernigov (c1124-c1180)
4. Zvenislava Vsevolodovna of Chernigov (c1126-c1157)
5. Jarosław of Wroclaw (c1145-1201) ... (more)
5. Olga of Wroclaw (c1155-c1177) ... (more)
3. Rostislav Mstislavich of Kiev (c1110-1167)
4. Roman Rostislavich of Kiev (c1132-1180)
5. Yaropolk Romanovich of Smolensk (c1156-c1182) ... (more)
5. Mstislav III Romanovich of Kiev (c1160-1223) ... (more)
5. Unnamed Daughter ... (more)
4. Ryurik II Rostislavich of Kiev (c1137-1212)
5. Anastasiya Ryrikova (c1166-c1210) ... (more)
5. Predslava Ryurikovna (c1170-c1205) ... (more)
5. Rostislav II Ryurikovich of Kiev (1172-1218) ... (more)
5. Yaroslava Ryurikovna (c1174-c1221) ... (more)
5. Vseslava Ryurikovna (c1180-c1220) ... (more)
5. Vladimir IV Ryurikovich of Kiev (1187-1239) ... (more)
4. Svyatoslav Rostislavich of Novgorod (c1139-1170)
5. Rostislav Svyatoslavich (c1162-c1170) ... (more)
4. Davyd Rostislavich of Novgorod (1140-1197)
4. Mstislav Rostislavich of Novgorod (c1143-1180)
5. Mstislav Mstivlavich Udatnyi of Novgorod (c1170-1228) ... (more)
5. Davyd Mstislavich of Toropets (c1172-1226) ... (more)
5. Vladimir Mstislavich of Pskov (c1175-c1230) ... (more)
4. Elena Rostislavna of Smolensk (c1145-c1195)
4. Agafiya Rostislavna of Smolensk (c1147-c1210)
5. Svyatoslav Olgovich of Rylsk (1167-1196) ... (more)
4. Agrafena Rostislavna of Smolensk (c1165-1234)
5. Feodosya Igoryevna of Ryazan (1194-1244) ... (more)
4. Unnamed daughter (c1150-c1220)
3. Rogneda Mstislavna of Kiev (c1112-c1159)
4. Vyacheslav Yaroslavich of Smolensk (aft1112-aft1128)
4. Pribislava Yaroslavna (aft1112-c1156)
3. Svyatopolk Mstislavich of Volhynia (c1115-1154)
3. Kseniya Mstislavna of Kiev (c1118-c1160)
3. Euphrosyne Mstislavna of Kiev (1130-1193)
4. Stephen III of Hungary (1147-1172)
5. Béla of Hungary (1168-1168) ... (more)
5. Son of Hungary (1172-1172) ... (more)
4. Béla III of Hungary (1148-1196)
5. Emeric of Hungary (1174-1204) ... (more)
5. Margaret of Hungary (1175-aft1223) ... (more)
5. Andrew II of Hungary (c1177-1235) ... (more)
5. Constance of Hungary (c1180-1240) ... (more)
4. Elisabeth of Hungary (c1149-aft1189)
5. Vratislav of Bohemia (?-bef1180) ... (more)
5. Sophie of Bohemia (†-1195) ... (more)
5. Ludmilla of Bohemia (1170-1240) ... (more)
5. Olga of Bohemia (?-c1163) ... (more)
5. Margareta of Bohemia (?-c1183) ... (more)
5. Helena of Bohemia (?-?) ... (more)
4. Géza of Hungary (c1150-bef1210)
4. Arpad of Hungary (?-?)
4. Odola of Hungary (1156-1199)
4. Helena of Hungary (c1158-1199)
5. Friedrich I. von Österreich (c1175-1198) ... (more)
5. Leopold VI. von Österreich (1176-1230) ... (more)
4. Margaret of Hungary (1162-?)
3. Yaropolk Mstislavich of Porossk (c1131-1149)
3. Vladimir III Mstislavich of Kiev (1132-1171)
4. Mstislav Vladimirovich of Dorogubuzh (c1153-c1204)
4. Yaroslav Vladimirovich of Novgorod (c1155-c1208)
5. Izyaslav Yaroslavich of Luki (c1178-1198) ... (more)
5. Rostislav Yaroslavich (c1180-1198) ... (more)
5. Svyatoslav Yaroslavich of Kanev (c1182-1223) ... (more)
4. Rostislav Vladimirovich (c1157-c1204)
4. Svyatoslav Vladimirovich (c1160-1221)
2. Izyaslav Vladimirovich of Kursk (c1077-1096)
2. Svyatoslav Vladimirovich of Smolensk (c1080-1114)
2. Yaropolk II of Kiev (1082-1139)
3. Vasilko Yaropolkovich (c1125-1182)
2. Vyacheslav I Vladimirovich of Kiev (1083-1154)
3. Mikhail Vyacheslavich (c1105-1129)
2. Maritsa Vladimirovna (c1085-1146)
3. Vasilko Leonovich (c1105-1135)
2. Yuri I Vladimirovich Dolgoruky of Kiev (c1090-1157)
3. Rostislav Yuryevich of Pereyaslavl (c1108-1151)
4. Yevfrosiniya Rostislavovna (c1130-1179)
5. Andrei Glebovich of Ryazan (c1150-c1185) ... (more)
5. Roman Glebovich of Ryazan (c1152-1216) ... (more)
5. Igor Glebovich of Ryazan (c1154-1194) ... (more)
5. Feodosya Glebovna of Ryazan (c1156-c1200) ... (more)
5. Vladimir Glebovich of Pronsk (c1158-c1197) ... (more)
5. Vsevolod Glebovich of Pronsk (c1160-1207) ... (more)
5. Svyatoslav Glebovich of Pronsk (c1162-1207) ... (more)
5. Yaroslav Glebovich of Ryazan (c1164-c1199) ... (more)
4. Mstislav Rostislavich of Rostov (c1133-1178)
5. Svyatoslav Mstislavich ... (more)
5. Vasili Mstislavich. ... (more)
4. Yaropolk Rostislavich (c1145-c1197)
3. Ivan Yuryevich of Kursk (c1109-1147)
3. Olga Yuryevna of Kiev (c1110-1189)
4. Unknown Yaroslavna of Halych (c1150-c1176)
4. Vladimir Yaroslavich of Halych (1151-1199)
4. Eufrosinya Yaroslavna of Halych (c1155-c1202)
5. Vladimir Igorevich of Halych (1170-c1213) ... (more)
5. Oleg Igorevich (1175-1205) ... (more)
5. Svyatoslav III Igorevich of Volhynia (1176-1211) ... (more)
5. Roman II Igorevich of Halych (c1178-1211) ... (more)
5. Rostislav Igorevich of Terebovl (c1180-1211) ... (more)
5. Daughter ... (more)
4. Vyacheslava Yaroslavna of Halych (c1157-c1202)
5. Władysław Odonic of Poznań (c1190-1239) ... (more)
5. Ryksa of Poznań (c1191-1238) ... (more)
5. Euphrosyne of Poznań (c1193-1235) ... (more)
3. Andrei I Yuryevich of Bogolyubovo (c1111-1174)
4. Rostislava Andreyevna (c1149-c1200)
4. Izyaslav Andreyevich of Bogolyubovo (c1150-1165)
4. Mstislav Andreyevich of Bogolyubovo (c1152-1172)
4. Gleb Andreyevich of Vladimir (c1155-1175)
4. Yuri Andreyevich of Bogolyubovo (c1160-c1194)
3. Mariya Yuryevna (c1112-1166)
3. Svyatoslav Yuryevich (c1113-1174)
3. Yaroslav Yuryevich (c1114-1166)
3. Gleb Yuryevich of Kiev (c1115-1171)
4. Vladimir Glebovich of Pereyaslavl (1157-1187)
4. Izyaslav Glebovich (c1160-1183)
4. Olga Glebovna (c1162-c1195)
3. Boris Yuryevich of Belgorod (c1116-1159)
4. Yefrosiya Borisovna (c1150-c1200)
3. Mstislav Yuryevich of Novgorod (c1117-1166)
3. Vasilko Yuryevich of Suzdal (c1118-c1162)
3. Yelena Yuryevna (c1140-1165)
3. Mikhalko Yuryevich of Vladimir (c1150-1176)
4. Boris Mikhailovich of Vladimir (c1168-c1180)
4. Prebrana Mikhailovna of Vladimir (c1170-c1230)
5. Filip Vladimirovich of Vshchizh (c1188-c1230) ... (more)
5. Boris Vladimirovich of Vshchizh (c1190-1239) ... (more)
5. Davyd Vladimirovich of Vshchizh (c1192-1239) ... (more)
5. Andrei Vladimirovich of Vshchizh (c1195-1239) ... (more)
5. Svyatoslav Vladimirovich of Vshchizh (c1198-1239) ... (more)
3. Vsevolod III Yuryevich of Vladimir (1154-1212)
4. Sbyslava (Pelaghea) Vsevolodovna (1178-c1180)
4. Vseslava Vsevolodovna (c1180-c1230)
4. Verchoslava Vsevolodovna (c1182-c1249)
5. Izmaragda Rostislavna of Kiev (1198-c1250) ... (more)
4. Konstantin Vsevolodovich of Rostov (1186-1218)
5. Vasilko Konstantinovich of Rostov (1209-1238) ... (more)
5. Vsevolod Konstantinovich of Yaroslavl (1210-1238) ... (more)
5. Vladimir Konstantinovich of Uglich (1214-1249) ... (more)
4. Boris Vsevolodovich (c1187-1188)
4. Gleb Vsevolodovich (c1188-1189)
4. Yuri II Vsevolodovich of Vladimir (1189-1238)
5. Vsevolod Yuryevich of Novgorod (c1212-1238) ... (more)
5. Dobrava Yuryevna of Vladimir (1215-1265) ... (more)
5. Mstislav Yuryevich (1218-1238) ... (more)
5. Vladimir Yuryevich (c1225-1238) ... (more)
5. Feodora Yuryevna of Vladimir (1229-1238) ... (more)
4. Yaroslav II Vsevolodovich of Vladimir (1191-1246)
5. Fyodor Yaroslavich (1219-1233) ... (more)
5. Aleksandr Nevsky (1220-1263) ... (more)
5. Andrei II Yaroslavich of Vladimir (c1222-1264) ... (more)
5. Mikhail Yaroslavich Khorobrit (1226-1248) ... (more)
5. Daniil Yaroslavich (1227-1256) ... (more)
5. Yaroslav Yaroslavich of Tver (1230-1272) ... (more)
5. Konstantin Yaroslavich of Galich-Dmitrov (1231-1255) ... (more)
5. Mariya Yaroslavna (1240-1240) ... (more)
5. Vasili Yaroslavich of Kostroma (1241-1276) ... (more)
5. Afanasi Yaroslavich (1239-1239) ... (more)
5. Yevdokiya Yaroslavna (1243-1243) ... (more)
4. Vladimir Vsevolodovich of Starodub (1192-1227)
4. Alyona Vsevolodovna (c1194-1203)
4. Svyatoslav III Vsevolodovich of Vladimir (1196-1252)
5. Dmitri Svyatoslavich of Yuryev (c1225-1269) ... (more)
4. Ivan Vsevolodovich of Starodub (1197-1247)
5. Mikhail Ivanovich of Starodub (c1235-1281) ... (more)
4. Anna Vsevolodovna (c1200-c1250)
2. Roman Vladimirovich of Volhynia (c1091-1119)
2. Yefimiya Vladimirovna of Kiev (c1095-1139)
3. Boris Kalamanos (1113-1155)
4. Constantine Kalamanos (c1140-c1175)
4. Stephane Kalamanos (c1145-c1165)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.