2000px-Svenska kyrkan vapen.svg.png

Gustaf Adolf Örbom (1762-1798)

Parents[edit | edit source]

Birth[edit | edit source]

He was born on June 16, 1762.

Biography[edit | edit source]

Sockenpredikanter I Lockne Och Näs. 2. Gustaf Adolf Öhrbom (1797-1798), f. 16 juni 1762 i Brunflo, son af ryttmäst. Anders Ö. och Kristina Ruuth. Stud. 1780; på kallelse till huspred. af generalskan frih:n Anna Helena Sjöblad, f. Cronstedt, prästv. i Upsala 1783, komm. adj. i S:t Katarina 1784-86, utn. hofpredikant hos hertig Fredrik Adolf 1786, adj. hos khden i Danviken och Sikla till 1790, tjänstgj. i fält ss. pred. vid Södermanl. regem. till krigets slut och församlingspräst vid spinnhuset. Han utn. till socknepräst här 21 juni 1797, sedan prosten Zetterberg inberättat till konsist., att Lockne och Näs förenat sig att bevilja honom 4 kappar korn af hvarje rök, med villkor att de ej ålades att hålla socknepräst, när Öhrbom afginge. Han afled redan 1 juli 1798 i Lockne, ogift.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.